اضطراب همه‌گیری ویروس کرونا را کاهش دهید

با گسترش بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ در سراسر جهان، افراد آثار منفی آن را بر سلامت روانی، عملکرد روانی و زندگی روزمره تجربه کردند؛

 نتایج نظرسنجی سال ۲۰۲۰ نشان داد که افراد کمتر می‌خوابند و مواد مخدر یا روان‌گردان مصرف می‌کنند، در تمرکز مشکل دارند و نگران تاثیرات مالی هستند و با همسر یا با عزیزان خود بیشتر دعوا می‌کنند. محققان راهبردهای روان‌شناختی برای مقابله با شرایط سخت ارائه کردند. ارزیابی مجدد، یک راهبرد تنظیم هیجان است که شامل تغییر نگرش فرد در مورد موقعیت برای تغییر احساسات است. مطالعه اخیر بر چگونگی استفاده از دو شکل ارزیابی مجدد شامل تجدیدنظر و تمرکز مجدد در طول همه‌گیری متمرکز شده است؛ هر دو شکل به‌طور مشابه در کاهش پاسخ‌های احساسی منفی و افزایش پاسخ‌های احساسی مثبت موثر بودند. محققان مقابله با استرس و اضطراب ناشی از همه‌گیری را بررسی کردند تا دریابند چگونه احساسات منفی را کاهش و احساسات مثبت را افزایش دهیم. لازم‌ به ذکر است، محققان این مطالعه، بخشی از یک شبکه بزرگ به نام Psychological Science Accelerator بودند.
راهبرد تجدیدنظر
در شرایط تجدیدنظر به شرکت‌کنندگان گفته شد که این راهبرد شامل تغییر تفکر فرد به منظور تغییر احساسات است. این راهبرد مبتنی بر این بینش است که روش‌های مختلف تفسیر یا تفکر درباره هر موقعیتی می‌تواند منجر به احساسات مختلف شود. به این معنی که یافتن شیوه‌های جدید تفکر در مورد یک موقعیت می‌تواند احساس شما را نسبت به موقعیت تغییر دهد. به‌عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که به دلیل شیوع بیماری کووید- ۱۹ خانه‌نشینی را انتخاب کرده است و احساس اضطراب، ناراحتی یا عصبانیت می‌کند. در این مورد، بازنگری ممکن است یعنی بدانیم وضعیت موقتی است و افراد بسیاری در تلاش برای روش‌های درمانی و تولید واکسن هستند. همچنین ماندن در خانه به افراد فرصت انجام کارهایی مانند نقاشی، مطالعه و گذراندن وقت با خانواده را می‌دهد که پیش از این، فرصت انجام آن نبوده است.
راهبرد تمرکز مجدد
در این روش برای شرکت‌کنندگان نمونه‌هایی از نحوه استفاده از تمرکز مجدد در طول همه‌گیری ارائه شد. به‌عنوان مثال، این وضعیت به ما کمک می‌کند تا اهمیت ارتباطات اجتماعی معنی‌دار را درک کنیم و بفهمیم مهمترین افراد در زندگی ما چه کسانی هستند.
افزایش احساسات مثبت و کاهش احساسات منفی
شرکت‌کنندگان در معرض مداخله ارزیابی مجدد (تجدید نظر یا تمرکز مجدد) یا دو حالت کنترل قرار گرفتند. از آنان خواسته شد احساسات خود نسبت به جنبه‌های مختلف بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹ را بیان کنند. ۲۷ هزار و ۹۸۹ شرکت‌کننده از ۸۷ منطقه در سراسر جهان در این مطالعه شرکت کردند.
محققان دریافتند که هر دو مداخله ارزیابی مجدد در مقابل هر دو حالت کنترل، پاسخ‌های هیجانی منفی را کاهش داده و پاسخ‌های احساسی مثبت را افزایش می‌دهد. همچنین دریافتیم که دو شکل ارزیابی مجدد به طور مشابه موثر بوده است. در نتیجه، ارزیابی مجدد می‌تواند انعطاف‌پذیری روانی را افزایش داده و آثار سوء بیماری همه‌گیر را کاهش دهد. افراد در گذشته بر بسیاری از چالش‌های سخت زمان خود پیروز شده‌اند و ما نیز بر چالش‌های مرتبط با بیماری کووید-۱۹ غلبه خواهیم کرد.

تاریخ انتشار : 1400/05/18
تعداد بازدید: 258