کیت استخراج دی‌ان‌ای از بزاق

یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به طراحی و ساخت کیت استخراج دی‌ان‌ای از بزاق شده است.

یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی کیت استخراج دی‌ان‌ای از بزاق ساخته که جایگزین مناسبی برای روش استخراج دی‌ان‌ای از سلول‌های خونی است. بزاق سرشار از باکتری‌ها و آلودگی‌ها بوده و این عوامل بیماری‌زا باید طی فرایند مشخصی کاهش پیدا کنند. سپس بزاق در یک کیت پایدارکننده قرار می‌گیرد که قادر به نگهداری نمونه برای مدت زمان مشخصی در دمای اتاق است. بدین‌ترتیب آزمایشگه زمان بیشتری برای استخراج باکیفیت دی‌ان‌ای از بزاق دارند. رایج‌ترین روش برای استخراج دی‌ان‌ای استفاده از سلول‌های خونی است که روش دشواری برای بیماران مسن، نوزادان، مادران باردار و کودکان خردسال به شمار می‌رود. از سوی دیگر روش مناسبی برای افرادی که از بیماری کم‌خونی رنج می‌برند یا خون آنها سریعاً لخته می‌شود، به شمار نمی‌رود.

تاریخ انتشار : 1400/05/13
تعداد بازدید: 252