آغاز واکسیناسیون مددجویان و کادر درمان برای مراقبت از معتادان

واکسیناسیون مددجویان و کادر درمان مراکز ماده ۱۶ که در آن برای نگهداری از معتادان متجاهر استفاده می شود، با پیگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.

تزریق عمومی واکسن کرونا مهمترین راهکار پیشگیری از همه گیری این ویروس محسوب می شود. ایران از جمله کشورهای تولیدکننده واکسن کرونا است، اما با توجه به تاخیر در تولید انواع واکسن کرونا ایرانی، همچنان نیاز به واردات واکسن کرونا در کشورمان احساس می شود. همچنین باید توجه داشت که کند پیش رفتن روند تزریق عمومی واکسن کرونا در ماه های گذشته منجر به بروز موج پنجم کرونا در کشورمان شده است.
رضا تویسرکان منش، مدیرکل درمان و حمایت‌های احتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر: واکسیناسیون مددجویان و کادر درمان مراکز ماده ۱۶ که در آن برای نگهداری از معتادان متجاهر استفاده می شود، با پیگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد. معتادان به مواد مخدر به دلیل استفاده از مواد و شرایط نامناسب زندگی، تغذیه و سکونت، دچار ضعف سیستم ایمنی هستند.

تاریخ انتشار : 1400/05/13
تعداد بازدید: 226