میزان ماندگاری آنتی بادی کرونا در بدن مبتلایان

جمعیت کوچکی از سلول‌های تولیدکننده آنتی بادی به نام سلول‌های پلاسمای طولانی‌مدت، به مغز استخوان مهاجرت کرده و در آنجا مستقر می‌شوند.

 طبق نتایج تحقیقات جدید دانشگاه "واشنگتن" آنتی‌بادی موجود در بدن مبتلایان به ویروس کرونا که به صورت خفیف بیمار شده بودند تا پایان عمر در بدنشان باقی می‌ماند. یافته‌ها نشان می‌دهد پایین آمدن سطح آنتی بادی پس از عفونت حاد طبیعی است، اما به صفر نمی‌رسد.

"فلات" دانشیار پاتولوژی و ایمونولوژی دانشگاه واشنگتن: ما ۱۱ ماه پس از نخستین علائم، سلول‌های تولیدکننده آنتی بادی را در افراد یافتیم؛ این سلول‌ها تا پایان عمر مردم زنده خواهند ماند و آنتی بادی تولید می‌کنند؛ این شواهد مهمی برای ایمنی طولانی‌مدت است.
 طبق یافته‌های این تحقیق، طی یک عفونت ویروسی سلول‌های ایمنی تولید‌کننده آنتی بادی به سرعت تکثیر شده و در خون گردش می‌کنند و باعث افزایش سطح آنتی بادی در بدن می‌شوند؛ با برطرف شدن عفونت، بیشتر این سلول‌ها از بین می‌روند و سطح آنتی بادی خون کاهش می‌یابد. جمعیت کوچکی از سلول‌های تولیدکننده آنتی بادی به نام سلول‌های پلاسمای طولانی‌مدت، به مغز استخوان مهاجرت کرده و در آن مستقر می‌شوند؛ جایی که آن‌ها به طور مداوم سطح پایین آنتی بادی را در جریان خون ترشح کرده تا از محافظت در برابر مواجهه دیگر با ویروس جلوگیری کنند. بر اساس توضیحات دانشمندان این تحقیق، کلید فهم این نکته که بیماران خفیف دارای محافظت طولانی‌مدت هستند در مغز استخوان نهفته است. این تیم تحقیقاتی با بررسی ۷۷ نفر از شرکت‌کنندگان که تنها ۶ نفر از آن‌ها دارای عفونت گسترده بوده و در بیمارستان بستری شده بودند، به این نتایج دست پیدا کرده‌اند. آن‌ها هفت یا هشت ماه پس از عفونت‌های اولیه از ۱۸ نفر از شرکت‌کنندگان مغز استخوان گرفتند؛ پنج نفر از آن‌ها چهار ماه بعد بازگشته و نمونه دوم مغز استخوان را ارائه دادند همچنین برای مقایسه مغز استخوان را از ۱۱ نفر که هرگز به کرونا مبتلا نبوده را دریافت کردند.
همانطور که انتظار می‌رفت سطح آنتی بادی در خون شرکت‌کنندگان در چند ماه اول پس از عفونت به سرعت کاهش یافت؛ برخی از آنتی بادی‌ها حتی ۱۱ ماه پس از عفونت قابل تشخیص بودند. در نمونه گیری‌ها انجام شده، تمام افرادی که به طور خفیف بیماری کووید ۱۹ را تجربه کرده بودند دارای سلول‌های تولید‌کننده آنتی بادی بوده و بطور خاص ویروس عامل کووید ۱۹ را هدف قرار داده‌اند. طبق گفته محققان هیچ کدام از ۱۱ نفری که هرگز کووید ۱۹ نداشته، در مغز استخوان خود چنین سلول‌های تولید‌کننده آنتی بادی نداشته‌اند.

تاریخ انتشار : 1400/05/13
تعداد بازدید: 595