طبق زمان‌بندی سازمان امور دانشجویان واکسیناسیون صورت می‌گیرد

اسامی کلیه دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی به سازمان امور دانشجویان اعلام و در سامانه ثبت شده و منتظر اعلام زمان از سوی این سازمان هستیم.

دکتر محمد هادی امین ناجی  معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور: پیگیری برای تسریع در روند دریافت واکسن قطعا انجام می شود و امید که به زودی بتوانیم کلیه دانشجویان را در سراسر کشور واکسینه کنیم. واکسیناسیون همکاران اداری و علمی استان تهران و سازمان مرکزی از هفته آتی آغاز می شود.
طبق پیگیری های اخیر تمامی اسامی در سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت ثبت شده و واکسیناسیون طبق برنامه زمان بندی انجام می شود. کلیه اسامی همکاران علمی و اداری در سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت ثبت و به استانها ابلاغ شده و دانشگاه پیام نور در هر استان باید ضمن هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی استان خود،سهمیه واکسیناسیون و زمان بندی لازم را دریافت و اعلام کند. خوشبختانه در دو استان در حال حاضر واکسیناسیون آغاز شده و امید که از هفته آتی در کل کشور اجرایی خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1400/05/12
تعداد بازدید: 244