برای محافظت در برابر کرونا به سطوح مختلف آنتی‌بادی نیاز است

سطح آنتی بادی‌هایی که برای محافظت از فرد در برابر انواع مختلف کروناویروس جدید کافی است، متفاوت است.

 سطح آنتی بادی‌هایی که برای محافظت از فرد در برابر انواع مختلف کروناویروس جدید کافی است متفاوت است و نمی‌توان آنها را به عنوان یک معیار قابل اعتماد برای تصمیم گیری در مورد نیاز به واکسیناسیون در نظر گرفت.  بنابراین سطوح مختلف آنتی بادی برای محافظت از گونه‌های مختلف کووید ۱۹ لازم است. همانطور که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد، سویه‌های مختلف به سطوح مختلف آنتی بادی نیاز دارند. به عنوان مثال، حفاظت در برابر سویه آفریقای جنوبی به سطحی بیش از 1000 BAU/ml نیاز دارد. در حالی‌که سطح  آنتی‌بادی مورد نیاز برای محافظت در برابر دلتا حتی بالاتر از  1500 BAU/ml فرض می‌شود. هر سطح آنتی بادی نشان می‌دهد که فرد در معرض عفونت بوده است.
یکاترینا استپانووا: اگر هنوز واکسینه نشده‌اید، من به شما توصیه می‌کنم بدون توجه به اینکه مریض شده‌اید یا نه، واکسینه شوید.

تاریخ انتشار : 1400/05/11
تعداد بازدید: 142