بسته جدید واکسن چینی کرونا وارد کشور شد

دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه این وزارتخانه از ورود ۱/۱ میلیون دزُ بسته جدید واکسن چینی کرونا به کشور خبر داد.

امروز بر اساس برنامه، ۱.۱ میلیون دُز از بسته ۲ واکسن چینی وارد شد. از یک ماه پیش مسیر واردات هموار شده، حدود ۱۱ میلیون دوز واکسن وارد کشور شده  است. لذا سن واکسیناسیون مرتب در حال کاهش است. پیش بینی بسیارخوبی برای تامین واکسن شده که امیدوارم بدون حادثه غیرمترقبه عملی بشود. به گزارش ایرنا طی روزهای اخیر با وارد شدن واکسن‌های کرونا فرایند واکسیناسیون در کشور شتاب بیشتری گرفته است.

تاریخ انتشار : 1400/05/11
تعداد بازدید: 287