در خفاش‌های انگلیسی ویروس کرونا کشف شد

یک تحقیق جدید که در انگلیس انجام شده نشان می‌دهد ویروس عامل ایجاد بیماری کرونا در انسان‌ها در گونه‌ای از خفاش‌های انگلیسی موسوم به خفاش‌های نعل اسبی وجود دارد.

بررسی یادشده حاکیست که خفاش‌های نعل اسبی، ویروس کرونا را از مدت‌ها قبل و برای مدت زمان طولانی در بدنشان دارند و علت تازه کشف شدن این ویروس آن است که به تازگی و تنها بعد از شیوع ویروس کرونا بدن خفاش‌ها برای شناسایی ویروس مذکور آزمایش شده است. محققان این طرح می‌گویند شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این ویروس در گذشته و حال به بدن انسان‌ها منتقل شده باشد یا در آینده چنین چیزی رخ دهد، مگر اینکه جهش در ویروس مذکور موجب چنین رویدادی شود. پژوهشگران انگلیسی نمونه‌های مدفوع بیش از ۵۰ خفاش نعل اسبی را در نقاط مختلف انگلیس برای تجزیه و تحلیل جمع‌آوری کرده‌اند و در یکی از این نمونه‌ها ویروس کرونا را شناسایی کرده و برای آن عنوان RhGB01 را انتخاب کرده‌اند.
همین یافته جدید نشان می‌دهد که باید بررسی‌های گسترده‌ای به منظور یافتن انواع ویروس کرونا در خفاش‌های سراسر جهان انجام شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که ممکن است خفاش‌ها حامل ویروس‌های خطرناک دیگری برای انسان‌ها باشند.

تاریخ انتشار : 1400/05/09
تعداد بازدید: 246