روشهای جدید برای تشخیص کرونا

گروهی از محققان مراکز پژوهشی ژاپن یک روش آزمایش‌گیری ایجاد کرده‌اند که ظرف پنج دقیقه ابتلای افراد به ویروس کرونا را تشخیص می‌دهد.

اختراع روش فوق سریع آزمایش کرونا توسط پژوهشگران ژاپنی
گروهی از محققان مراکز پژوهشی ژاپن یک روش آزمایش‌گیری ایجاد کرده‌اند که ظرف پنج دقیقه ابتلای افراد به ویروس کرونا را تشخیص می‌دهد. در این روش نمونه روی صفحه شیشه‌ای قرار می‌گیرد که در هر سانتیمتر مربع آن یک میلیون فرو رفتگی بسیار ریز دارد. این فرورفتگی‌ها که به عنوان میکرو اتاقک‌های آزمایش عمل می‌کنند از طریق فناوری‌های میکروسکوپی ایجاد می‌شوند. خلاف تست‌های مرسوم PCR روش جدید نیاز به تکثیر مولکول RNA ویروس کرونا ندارد زیرا حتی مقدار بسیار کمی از ویروس هم می‌تواند درون یک میکرو اتاقک آن تشخیص داده شود. نتایج این آزمایش به جای حدود یک ساعت یا بیشتر در آزمایش PCR تنها ظرف پنج دقیقه در دسترس قرار می‌گیرد.
تشخیص کرونا با استفاده از آزمایش مقعدی در چین
به دنبال افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در چین سال گذشته این کشور آزمایش تشخیص مقعدی ویروس کرونا را با هدف کاهش ضریب خطای آزمایش‌های خون و مخاط بینی و گلو آغاز کرد؛ در این روش یک سواب با پنبه آغشته به محلول نمک حدود دو تا سه سانتیمتر وارد مقعد فرد مشکوک می‌شود و سپس نمونه آزمایش می‌شود؛ برای افراد بدون علامت این روش بسیار کارآمدتر از تست PCR است.
تشخیص کرونا در کمتر از ۱۰ ثانیه به کمک فناوری نانو
مرکز تحقیقات ملی فناوری نانوی دانشگاه بیلکنت در آنکارا سیستم تشخیص مبتنی بر فناوری نانو توسط محققان ترک ایجاد کرده که قادر است نوع جدید ویروس کرونا را در ۱۰ ثانیه با ضریب اطمینان ۹۹ درصد و بدون نمونه‌برداری از مخاط بینی تشخیص دهد.

تاریخ انتشار : 1400/05/09
تعداد بازدید: 285