آخرین آمار واکسیناسیون کرونا

طبق آخرین آمارهای جهانی در خصوص واکسیناسیون کرونا در جهان تا امروز سه میلیارد و ۸۸۲ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۷۰۱ دوز واکسن کرونا در کشورهای مختلف تزریق شده است.

بر اساس این آمار، تعداد واکسیناسیون انجام شده در ۱۰ کشور اول با بیشترین دوز تزریقی به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز درصد واکسیناسیون کرونا به جمعیت کل است)
۱. چین یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۲۶۸ هزار نفر (۶۰.۷ درصد)
۲. هند ٤۳۵ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۰۰ نفر (۲۵ درصد)
۳. آمریکا ٣۴۰ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۹۲۲ نفر (۵۷ درصد)
۴. برزیل ۱۳۱ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۳۸۷ نفر (۴۷ درصد)
۵. آلمان ۸۹ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۴۹۱ نفر (۶۱ درصد)
۶. بریتانیا ۸۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۱۱۱ نفر (۷۰ درصد)
۷. ژاپن ۷۷ میلیون و ٩۷۰ هزار و ۸۸۸ نفر (۳۷ درصد)
۸. ترکیه ۶۶ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۵۲۵ نفر (۴۷ درصد)
۹. فرانسه ۶۳ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۶۲ نفر (۵۵ درصد)
۱۰. ایتالیا ۶۲ میلیون و ١٢٣ هزار و ٢٤١ نفر (۶۲ درصد)

تاریخ انتشار : 1400/05/06
تعداد بازدید: 154