استرس و بروز عوارض جانبی واکسن کرونا

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که اضطراب و استرس دلیل بروز بیش از ۳۰ درصد عوارض جانبی ناشی از دریافت واکسن کرونا است.

 گروهی از محققان به منظور بررسی تأثیر استرس و اضطراب بر بروز عوارض جانبی ناشی از دریافت واکسن کرونا مطالعه جدیدی انجام دادند. از میان ۸۸ فرد شرکت کننده در مطالعه، ۲۲ نفر عوارض جانبی مرتبط با استرس دریافت واکسن کرونا را تجربه کردند. ۱۶ نفر از آن‌ها واکسن کووی‌شیلد را دریافت کرده بودند و بقیه واکسن کوواکسین را تزریق کردند.
به گفته پژوهشگران، از آنجایی که واکسن‌های کووید -۱۹ جدید است و اطلاعات کافی در مورد عوارض جانبی آن‌ها در دسترس نیست، کاملاً طبیعی است که افراد در مورد دریافت آن‌ها استرس و اضطراب داشته باشند. ممکن است افراد نگران بروز عوارض جانبی پس از دریافت واکسن یا میزان تأثیرگذاری آن بر بدن خود باشند.
نتایج گزارش‌های ارائه شده نشان می‌دهد که زنان بیشتر از مردان به دلیل ترس از تزریق، استرس و اضطراب واکسیناسیون را تجربه خواهند کرد. محققان معتقدند با وجود این که استرس و اضطراب ممکن است با کمبود خواب و تنگی نفس همراه شود اما جزء عوارض جانبی دریافت واکسن کرونا در نظر گرفته نمی‌شود.

تاریخ انتشار : 1400/05/03
تعداد بازدید: 728