دستور واکسیناسیون 5گروه

وزیربهداشت: با توجه به تأمین واکسن مورد نیاز از طریق واردات و تولید داخل، ضروری است .

 با توجه به تأمین واکسن مورد نیاز از طریق واردات و تولید داخل، ضروری است تعداد افراد در گروه‌های زیر را سریعاً به اینجانب اعلام نمائید تا با طی مراحل لازم، واکسیناسیون این گروه آغاز گردد.
۱- تمامی بیماران دیابتی بالای ۱۸ سال به تفکیک استان‌ها (اخیراً سامانه ثبت بیماران دیابتی کشور با کد ملی در معاونت درمان راه اندازی و موارد را ثبت کرده که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد)
2- بیماران خاص دیگری که باید در اولویت قرار گیرند و تاکنون واکسینه نشده‌اند
۳- رانندگان تاکسی و خدمات حمل و نقل عمومی از قبیل ریلی، هوایی، زمینی
۴- آموزگاران مدارس ابتدایی و متوسطه به تفکیک
۵- اساتید دانشگاه‌ها
تسریع در اعلام آمار تفکیکی فوق جهت برنامه ریزی عاجل واکسیناسیون گروه‌های مذکور از اولویت ویژه برخوردار است. بدیهی است از لیست افراد اعلام شده باید کسانی که در گروه‌های سنی قبلی واکسینه شده‌اند، حذف گردد.

تاریخ انتشار : 1400/05/03
تعداد بازدید: 244