واکسن فایزر و آسترازنکا کرونای دلتا را مهار میکند

نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دو دوز واکسن فایزر و آسترازنکا خطر آلوده شدن به گونه دلتا ویروس کرونا را کاهش می‌دهد.

 محققان معتقدند که بعضی از واکسن‌های تولید شده به میزان قابل توجهی در برابر گونه دلتا ویروس کرونا مؤثر است، البته دریافت تنها یک دوز از آن‌ها ایمنی لازم و کافی را ایجاد نخواهد کرد. گروهی از محققان به منظور بررسی تأثیر واکسن‌های فایزر و آسترازنکا بر گونه دلتا ویروس کرونا مطالعه جدیدی انجام دادند.
نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دریافت دو دوز از واکسن فایزر ۸۸ درصد در برابر گونه دلتا ویروس کرونا مؤثر است، در حالی که ۹۳.۷ درصد مانع بروز گونه آلفا ویروس کرونا می‌شود. علاوه بر این، دو دوز واکسن آسترازنکا ۶۷ درصد در برابر گونه دلتا و ۷۴.۵ درصد در برابر گونه آلفا ویروس کرونا مؤثر هستند. به گفته محققان، دریافت دوز اول واکسن‌های فایزر و آسترازنکا نیز در برابر گونه‌های دلتا ویروس کرونا مؤثر است. به طوری که، دریافت دوز اول واکسن فایزر و آسترازنکا به ترتیب ۳۶ و ۳۰ درصد مانع بروز بیماری کووید -۱۹ به دلیل آلوده شدن به گونه دلتا ویروس کرونا می‌شود. بنابراین توصیه شده است که افراد در زمان تعیین شده واکسن کرونا را دریافت کنند تا در برابر گونه‌های مختلف ویروس کرونا ایمن شوند.

تاریخ انتشار : 1400/05/02
تعداد بازدید: 150