نوبتِ دوم واکسن کرونا به اندازه سری اول عوارض نشان میدهد

یک متخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه تزریق واکسن کرونا مانند هر نوع واکسن دیگری با عوارض خفیف تا متوسطی همراه است، در نوبت دوم تزریق این واکسن میزان بروز عوارض نسبت به نوبت اول، به شدت کاهش می یابد.

 تزریق هر نوع واکسنی با عوارض همراه است، واکسن کرونا همه به همین صورت است و تزریق آن می تواند عوارضی در افراد ایجاد کند. عمده این عوارض بصورت خفیف تا متوسط است و مواردی مانند تب، لرز و کوفتگی بدن را شامل می شود که پس از یک یا دو روز بصورت کامل از بین می رود. عمدتا عوارض واکسن کرونا در نوبت اول تزریق خود را نشان می دهد، در نوبت اول به دلیل اینکه سیستم ایمنی بدن در برابر واکسن واکنش نشان داده و اقدام به تولید پادتن می کند، ممکن است شاهد بروز عوارض خفیف تا متوسطی مانند حالت سرماخوردگی باشیم. در نوبت دوم شدت عوارض بسیار کمتر است و عملا در نوبت دوم عوارض چندانی مشاهده نمی شود. کسانی که در نوبت اول دچار عوارض خفیف تا متوسط شده اند می توانند با خیال راحت برای تزریق نوبت دوم واکسن اقدام کنند. در این بین افرادی که در نوبت اول تزریق عوارض شدید را تجربه کرده اند حتما باید پیش از تزریق نوبت دوم واکسن، پزشک معالج خود را در جریان قرار دهند. این افراد هنگام مراجعه به مراکز واکسیناسیون باید پزشک مرکز را نسبت به تجربه ای که در نوبت اول تزریق واکسن داشته اند در جریان بگذارند و تصمیم گیری درخصوص تزریق نوبت دوم را به پزشک بسپارند. خوشبختانه تاکنون عوارض واکسن کرونا در حد خفیف تا متوسط بوده است.

تاریخ انتشار : 1400/05/02
تعداد بازدید: 129