تاثیر واکسن برکت بر کرونای دلتا

ویروس دلتا کرونا میانگین سنی پایین‌تری را درگیر می‌کند لذا افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، مراقبت بیشتری کنند.

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص عفونی: خوشبختانه نتایج بررسی ها نشان دهنده موثر بودن واکسن کوو ایران برکت بر ویروس جهش یافته دلتا است. اثربخشی واکسن برکت روی واریانت‌ ویروس دلتا کرونا در تست خنثی‌سازی (cVNT) مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد سرم افرادی که در فاز یک و دو واکسن کوو ایران برکت شرکت و واکسن دریافت کرده بودند، دارای آنتی‌بادی به میزان موثری در برابر کرونای دلتا است. نخستین واکسن ایرانی کرونا، پیش از این هم واریانت‌ انگلیسی و آفریقای جنوبی را شکست داده بود که در حال تهیه مقاله آن هستیم. از همه تقاضا کرد که برای تولید انبوه این واکسن کمک کنند. این ویروس میانگین سنی پایین‌تری را درگیر می‌کند لذا افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، مراقبت بیشتری کنند. دو تا چهار هفته بعد از تزریق دز دوم واکسن به مرور ایمنی در فرد ایجاد می‌شود اما حتی بعد از این زمان هم شاید ایمنی ایجاد نشود.

تاریخ انتشار : 1400/04/27
تعداد بازدید: 345