هدف اصلی کروناویروس پوست انسان است

مطالعات نشان می دهد که گیرنده های ACE2 زیادی بر سلولهای کراتینوسیت وجود دارد و هشدار می دهد که پوست انسان می تواند یک هدف بالقوه برای کروناویروس باشد.

 به گفته محققان، درک و داده های ما در مورد کروناویروس و بیماری کووید ۱۹ روز به روز در حال پیشرفت است اما ما هنوز از کرونا ویروس عقب هستیم زیرا ویروس در حال تکامل بوده و نسخه های جدیدی ارائه می کند که رفتارهای متفاوتی دارند و مسیرهای مختلف سلولی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین با آن مسیرها واکنش متفاوتی نشان می دهد. مطالعه محققان دانشگاه پزشکی شاندونگ چین نشان داد که پوست انسان تجلی زیادی از گیرنده های ACE2 بر روی کراتینوسیت ها دارد (یکی از اصلی ترین گیرنده هایی که کرونا ویروس از طریق آن، وارد سلول های انسانی می شود) و هشدار می دهند که پوست انسان همچنین می تواند مورد هدف کروناویروس، به ویژه انواع قوی در حال ظهور آن باشد. پوست انسان به عنوان یک مانع فیزیکی و ایمنی عملکردی می تواند از حمله عوامل بیماری زای خارجی از جمله باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها جلوگیری کند. با این وجود هنگامی که مانع پوستی مختل شود، انسان نسبت به میکروب ها و عفونت آسیب پذیرتر می شود. بروز مشکلات پوستی ناشی از عفونت کروناویروس در ۲۰.۴ درصد بیماران گزارش شده و با سایر عفونت های ویروسی پوست مشابه بوده است. تیم تحقیق به طور سیستماتیک وجود ACE2 و ترکیب سلول ACE2 مثبت را در بافتهای پوست مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و وجود بالایی از ACE2 را در سلولهای کراتینوسیت مشاهده کرد که نشان می دهد پوست ممکن است هدف بالقوه کروناویروس باشد. کارکنان بخش سلامت، به ویژه افرادی که در خط اول کار می کنند و بیماران مبتلا به التهاب پوستی، ممکن است در معرض خطر عفونت از راه پوست قرار گیرند. مطالعات همچنین نشان داده است که کروناویروس می تواند تا ۹ ساعت بر روی پوست انسان زنده بماند.

تاریخ انتشار : 1400/04/27
تعداد بازدید: 240