کاهش مرگ های کرونایی با داروهای رقیق کننده خون

نتایج یک مطالعه نشان می دهد تجویز زودهنگام دوز کامل داروی رقیق کننده خون در بیماران کرونایی بستری در بیمارستان می تواند تشکیل لخته های خون را متوقف کرده و خطر بیماری شدید و مرگ را کاهش دهد.

 کووید ۱۹ با افزایش التهاب و لخته شدن غیرطبیعی خون در رگهای خونی، به ویژه در ریه‌ها مشخص می‌شود و اعتقاد بر این است که این شرایط منجر به پیشرفت بیماری شدید و مرگ می‌شود. این مطالعه با هدایت محققان در بیمارستان سنت مایکل کانادا و دانشگاه ورمونت در آمریکا نشان داد که هپارین، داروی رقیق کننده خون که به طور منظم با دوز کم به بیماران بستری شده داده شد، از ایجاد لخته خونی جلوگیری کرده و التهاب را کاهش می‌دهد.
سرپرست تیم تحقیق: در حالی که ما دریافتیم هپارین درمانی از نظر آماری میزان نیاز به تهویه مکانیکی یا پذیرش در ICU را در مقایسه با هپارین با دوز پایین کاهش نمی‌دهد، اما احتمال مرگ به میزان قابل توجه ۷۸٪ با هپارین درمانی کاهش می‌یابد. بررسی‌های بیشتر نشان داد که هپارین درمانی در مورد بیماران با شرایط متوسط بستری در بیمارستان مفید است اما در بیماران بستری در ICU بسیار مؤثر نیست.

تاریخ انتشار : 1400/04/27
تعداد بازدید: 249