تاثیر یک دوز واکسن اسپوتنیک وی

نتایج آخرین مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بدن افرادی که پیش از این به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شده‌اند و یک دوز واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کرده‌اند آنتی بادی کافی را تولید کرده است.

 نتایج مطالعات انجام شده پیشین نشان می‌دهد که میزان تأثیرگذاری دو دوز از واکسن اسپوتنیک وی بر عفونت کووید -۱۹، ۹۲ درصد است. اخیراً گروهی از پژوهشگران به منظور بررسی تأثیر تنها یک دوز واکسن اسپوتنیک وی بر افرادی که پیش از این به بیماری کووید -۱۹ مبتلا شدند، مطالعه جدیدی انجام دادند. در این مطالعه پژوهشگران به ۲۸۹ کادر درمان که تعدادی از آن‌ها پیش از این به بیماری کووید -۱۹ مبتلا شده بودند، واکسن اسپوتنیک وی را تزریق کردند، نیمی از آن‌ها تنها یک دوز و دیگران دو دوز از واکسن را دریافت کردند. نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که میزان آنتی بادی تولید شده در بدن افرادی که پیش از این به بیماری کووید -۱۹ مبتلا شده بودند و تنها یک دوز واکسن اسپوتنیک وی دریافت کرده بودند؛ بیشتر از افرادی بود که به صورت کامل واکسینه شده بودند، اما پیش از این درگیر بیماری مورد نظر نشده بودند. به گفته محققان، میزان آنتی بادی تولید شده در بدن افرادی که پیش از این به بیماری کووید -۱۹ مبتلا شده بودند، پس از دریافت دوز دوم افزایش پیدا نکرد. بنابراین به نظر می‌رسد افرادی که به ویروس کرونا آلوده شده‌اند فقط لازم است یک دوز از واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کنند. البته لازم است در این زمینه مطالعات بیشتری صورت بگیرد تا نتایج به دست آمده تأیید شود. نتایج مطالعاتی از این قبیل به تسریع فرآیند واکسیناسیون افراد و پیشگیری از شیوع بیماری کووید -۱۹ کمک شایانی می‌کند.

تاریخ انتشار : 1400/04/26
تعداد بازدید: 310