دستگاه ایرانی برای تحریک سلول‌های عصبی

پایانه ۱۶کاناله تمام مجتمع تحریک سلول های عصبی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران‌ساخت شد.

 مجری این‌طرح با بیان این که دستگاه تحریک عصبی ۱۶ کاناله تمام مجتمع ایران‌ساخت، می‌تواند نیازهای پژوهشگران و فناوران را به نمونه وارداتی تامین و پژوهش‌های این حوزه را گسترش دهد. این مدار تحریک کننده سیستم عصبی، نسبت به مدارهای مشابه ارائه شده توسط محققان خارج از کشور از بازدهی و کارایی بیشتری برخوردار است. در این پایانه تحریک، به تازگی در اداره ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسیده است، پروژه تحریک ۱۶ کاناله تمام مجتمع ایران‌ساخت، یکی از طرح های مرتبط با طرح ایمپلنت مغزی است که توسط ستاد توسعه علوم شناختی از سال ۹۵ آغاز شده و مورد حمایت قرار گرفته است. پایانه تحریک عصبی ایران‌ساخت، در مدارهای تحریک کننده عصبی از جمله پروتز حلزون شنوایی، پروتز بینایی، دستگاه تحریک عمقی مغز  و دستگاه تحریک الکتریکی نخاعی نیز دارای کاربردهای فراوانی است. از مهم‌ترین چالش‌ها در ایمپلنت‌های تحریکی، طراحی و ساخت یک مدار تحریک کننده بافت عصبی بدون وارد آوردن آسیبی به آن و برای مدت طولانی است، برای ایجاد یک تحریک الکتریکی ایمن، یک شرط لازم آن است که میزان بار الکتریکی که در فاز کاتدی تحریک به بافت عصبی تزریق می شود، به صورت کامل در فاز آندی از بافت عصبی جمع آوری شود که این مساله در این کار به خوبی در نظر گرفته شده است.

تاریخ انتشار : 1400/04/24
تعداد بازدید: 402