تغییر ژنتیکی میتواند موثر در ابتلا به کرونا باشد

یک تحقیق بین المللی با حضور ۳ هزار پژوهشگر و بررسی کد ژنتیک ۵۰ هزار بیمار کووید۱۹ نشان داد تغییراتی در ۱۳ منطقه از کد ژنتیک انسان در ابتلا به این بیماری تاثیرگذار است.

 یک تیم تحقیقاتی بین المللی متوجه شده‌اند، تغییراتی در ۱۳ بخش کد ژنتیک انسان سبب می‌شود احتمال ابتلای برخی افراد به کووید ۱۹ بیشتر از بقیه باشد. طرح ژنتیک میزبان COVID-۱۹ با همکاری بیش از ۳ هزار محقق از ۲۵ کشور جهان انجام شد و نشان داد تغییراتی در ۶ منطقه کد ژنتیک انسان با ابتلاء به نوع شدید کووید ۱۹ مرتبط است. همچنین تغییرات در ۷ منطقه کد ژنتیک نیز سبب می‌شود احتمال ابتلای برخی از افراد به ویروس کرونا بیش از بقیه باشد.
در این پژوهش محققان ۴۶ تحقیق از ۱۹ کشور را بررسی و سپس کدهای ژنتیک ۵۰ هزار فرد مبتلا به کووید ۱۹ را با ۲ میلیون فرد سالم مقایسه کردند. سپس افراد مبتلا به کووید ۱۹ براساس شدت ابتلاء به بیماری به ۳ دسته تقسیم شدند.
در بررسی‌ها برای ۹ تغییر در کد ژنتیک توضیحات واضح زیست شناختی وجود داشت. برخی از مناطق تغییر به واکنش ایمنی بدن و برخی دیگر به بیولوژی ریه افراد مربوط بودند.
یک منطقه تغییر ژنتیکی به سرطان ریه و بیماری بینابینی ریه و یک تغییر دیگر با شرایط بیماری‌های خود ایمنی روماتوئید آرتسیس و کم کاری تیروئید مربوط بود.
آندرئا گانا محقق ارشد انستیتو پزشکی مولکولی فنلاند و رهبر پژوهش: همه درباره ژنوم ویروس صحبت می‌کنند اما ژنوم انسانی اهمیت خاصی دارد. به طور معمول هنگام تحلیل ژنتیک تغییرهای زیادی مشاهده می‌شود اما هنوز مشخص نیست چه ژن‌هایی این تغییرات را انجام می‌دهند. بنابراین کشف یک توضیح زیست شناختی برای تفاوت‌های رصد شده، اهمیت زیادی دارد. در تحقیق پیش رو اطلاعات کشورهایی مانند اردن، ایران، لتونی و پاکستان نیز بررسی شده‌اند. به همین دلیل محققان توانستند با دقت بیشتری ژن‌های مرتبط با کووید ۱۹ را بیابند. به عنوان مثال ۲ منطقه تغییر ژنتیک شناسایی شده در کمتر از ۳ درصد جمعیت اروپایی رصد شده بود. حال آنکه همین دو منطقه در ۳۲ درصد جمعیت شرق آسیا وجود داشت. محققان ژن‌های ۱۲۵ هزار فرد مبتلا به کووید ۱۹ را بررسی کردند و ۱۰ دگرگونی تغییر در کدژنتیک مربوط با کووید ۱۹ نیز یافته‌اند. به این ترتیب تعداد کل دگرگونی‌های ژنتیک مرتبط با این بیماری به ۲۳ مورد رسید. البته این بخش از تحقیق توسط محققان دیگر بررسی نشده است.

تاریخ انتشار : 1400/04/21
تعداد بازدید: 164