تقاضای مجوز فایزر برای دز سوم واکسن

شرکت‌های داروسازی فایزر/بیون تک برای تزریق دز سوم و تقویتی واکسن کرونای خود درخواست مجوز کردند.

 شرکت‌های داروسازی فایزر-بیون تک برای تزریق دز سوم و تقویتی واکسن کرونای خود درخواست مجوز کردند. دو دز واکسن فایزر-بایون‌تک تا ۶ ماه ایمنی لازم را در برابر ویروس کرونا ایجاد می‌کند، اما با توجه به گسترش سویه دلتا دز تقویت‌کننده می‌تواند مدت زمان ایمنی را افزایش دهد. تولیدکنندگان واکسن فایزر با اعلام اینکه از نتایج آزمایش‌های جاری برای دوز سوم بسیار دلگرم شده‌اند، یادآور شدند که قصد دارند داده‌های مرتبط با این آزمایش‌ها را در هفته‌های آینده به آژانس‌های دارویی ایالات متحده آمریکا و اروپا ارائه و درخواست مجوز برای دوز سوم کنند. واکسن  فایزر در برابر نوع دلتا بسیار فعال است، اما پس از شش ماه احتمال عفونت مجدد وجود دارد زیرا آنتی بادی‌ها، همانطور که پیش بینی می‌شود کاهش می‌یابند. داده‌های اولیه مطالعات خود این شرکت نشان می‌دهد که دوز سوم تقویت کننده، سطح آنتی بادی که تولید می‌کند پنج تا ۱۰ برابر بیشتر از دز دوم است و درنهایت نشان می‌دهد دز سوم از حفاظت امیدوارکننده ای برخوردار است. دز تقویت کننده به ویژه در گروه‌های سنی بالاتر مهم است.

تاریخ انتشار : 1400/04/21
تعداد بازدید: 197