فقط در سه ماهه سوم زنان باردار میتوانند واکسیناسینه شوند

طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت روسیه،

 زنان باردار از گروه‌های پر خطر فقط پس از هفته ۲۲ می‌توانند تلقیح شوند؛ زنان باردار واکسینه شده در سه ماهه سوم، کودکان سالم با آنتی بادی‌هایی که از آنها در برابر کووید ۱۹ محافظت می‌کند به دنیا می‌آورند.
زنان باردار فقط در سه ماهه سوم می‌توانند علیه بیماری همه‌گیر واکسینه شوند. واکسیناسیون فقط در سه ماهه سوم بارداری انجام می‌شود، زمانی که همه اندام‌های نوزاد تشکیل شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، تمام زنان باردار واکسینه شده در سه ماهه سوم کودکان سالم با آنتی بادی‌هایی که از آنها در برابر کووید ۱۹ محافظت می‌کند به دنیا می‌آورند. با در نظر گرفتن نتایج مثبت آزمایشات ایمنی پیش بالینی واکسن و داده‌های جمع آوری شده در مورد ایمنی و کارایی آن در طی آزمایشات پس از ثبت نام، کارشناسان تصمیم گرفته‌اند اجازه استفاده از واکسن اسپونتیک وی در میان زنان باردار را صادر کنند. این امر به زنان بارداری که خطر بالایی از بروز علائم شدید بیماری را دارند امکان واکسیناسیون را می‌دهد.

تاریخ انتشار : 1400/04/21
تعداد بازدید: 141