حالت تهوع وعصبی شدن

علائم شایع اضطراب شامل دل‌آشوبه، ضعف و حالت تهوع می‌شود.

 حالت تهوعی که در زمان عصبی شدن به فرد دست می‌دهد، نتیجه واکنش جنگ یا گریز است. این پدیده یک واکنش فیزیولوژیک به شمار می‌رود که در پاسخ به ادراک فرد در موقعیت‌های خطرناک بروز می‌کند. در این حالت هورمون‌های کاتکول آمین از جمله آدرنالین در جریان خون رها می‌شوند تا بدن آماده انجام فعالیت‌های فیزیکی شود. در مرحله بعدی سیستم گوارشی غیرفعال می‌شود و درنتیجه ذخایر چربی و گلوکز آزاد می‌شوند. اضطراب باعث می‌شود فرد درگیر موقعیت‌های تهدیدآمیز نشود. هورمون‌های کاتکول آمین به روش مستقیم در سلول‌های درون‌ریز سیستم عصبی سمپاتیک تولید می‌شود. این هورمون‌ها باعث تغییرات عمومی در خلق و خوی فرد شده و بدن را برای شرایط جنگ یا گریز آماده می‌کند. این آمادگی شامل افزایش ریتم نرمال قلب، فشار خون، سطح گلوکز خون و واکنش‌های عمومی در سیستم عصبی سمپاتیک می‌شود.

تاریخ انتشار : 1400/04/17
تعداد بازدید: 400