کبودی پوست مصنوعی که در اثر ضربه

محققان نوعی پوست مصنوعی ابداع کرده اند که در اثر ضربه رنگ آن تغییر می کند و کبود می شود.

 محققان هنگ کنگی پوست مصنوعی ابداع کرده‌اند که مانند نمونه واقعی کبود می‌شود. می‌توان این ماده را که I-skin نام گرفته در اعضای مصنوعی به کار برد تا وارد شدن ضربه را به کاربر هشدار دهد. پوست مصنوعی مذکور با نوعی ژل ساخته شده و در معرض فشار فیزیکی رنگ آن از زرد به بنفش تغییر می‌کند. در آزمایش فناوری جدید، داوطلبان باریکه‌هایی از I-skin را روی انگشتان، دستان و زانوهایشان قرار دادند و آن را به طور مکرر به دیوار کوبیدند. این امر نشان داد حالت کبودی پوست فقط زمانی اتفاق می افتد که فشار وارد شده به اندازه کافی باشد. محققان دانشگاه چینی هنگ کنگ در تحقیق خود نوشته‌اند: پوست‌های مصنوعی با توانایی حس کردن، پتانسیل زیادی برای مصارف مختلف از جمله گجت های پوشیدنی و نرم ربات‌ها دارند. ونلیان کیو و همکارانش برای توسعه ماده‌ای که کبودی بدن انسان را تقلید کند، نوعی هیدروژل یونی همراه اسپیروپایران (spiropyran) ساختند. اسپیروپایران مولکولی است که در صورت تغییر شکل زیاد به رنگ آبی -بنفش در می‌آید. این پوست مصنوعی کش سان و انعطاف پذیر است. البته این ویژگی‌ها روی سیگنال‌های الکتریکی آن تأثیر گذاشته است. اما ضربه‌های قدرتمند به پوست، نیشگون گرفتن یا فشار دادن سبب می‌شود رنگ پوست بادمجانی شود. این فناوری را علاوه بر پروتزها می‌توان در گجت های پوشیدنی یا ربات‌ها استفاده کرد تا به این ترتیب هرگونه ضربه‌ای را نمایش دهند.

تاریخ انتشار : 1400/04/15
تعداد بازدید: 514