سلول های زمان در مغز انسان

گروهی از محققان طی آزمایشی برای رصد بیماران مبتلا به صرع، سلول‌های زمانی در مغز انسان شناسایی کرده‌اند که توالی رویدادها در خاطرات را تنظیم می‌کنند.

 محققان سلول‌هایی را در مغز انسان شناسایی کرده‌اند که به افراد اجازه می‌دهند هنگام یادآوری خاطرات، توالی زمانی صحیح رویدادها را نیز به یاد بیاورند. سلول‌های مذکور سلول زمان نام گرفته و تصور می‌شود نشان دهنده اطلاعات زمانی هستند. این سلول‌ها نورون‌هایی هستند که در منطقه هیپوکامپ مغز حافظه و وظایف دیگر را مدیریت می‌کنند. گروهی از محققان به رهبری لیلا ردی، متخصص مغز و اعصاب مرکز تحقیقات مغز و شناخت در فرانسه، فعالیت الکتریکی در مغز چند بیمار مبتلا به صرع را رصد کردند. همچنین آنها تست‌های پزشکی انجام دادند تا با کاشت میکرو الکترودهایی در هیپوکامپ مغز منبع تشنجات در بیماران را مشخص کنند. در این آزمایش‌ها از بیماران خواسته شد توالی از پیش تعیین شده نمایش تصویرهایی را به خاطر بسپارند و همزمان الکترودها منطقه فعال هیپوکامپ مغز را رصد کردند تا دربیابند کدام عصب‌ها در واکنش به این آزمایش فعال می‌شوند. به گفته محققان هرچند برخی عصب‌ها هنگام به خاطر سپردن یا یادآوری تصاویر در مغز فرد فعال بودند، اما برخی دیگر در غیاب محرک بصری نیز فعالیت می‌کردند و این امر نشان می‌دهد حتی در زمانیکه اتفاقی نمی‌افتد، این عصب‌ها جریان اطلاعات را کدگذاری می‌کنند.

تاریخ انتشار : 1400/04/15
تعداد بازدید: 389