واکسن استرپتوکوکوزیس

از واکسن استرپتوکوکوزیس،لاکتوکوکوزیس با کاربرد درمانی در آبزیان یکی از دستاورد‌های گروه دامپزشکی سازمان جهاد دانشگاهی تهران رونمایی شد.

 گسـترش مزارع تولید آبزیان در سـطح جامعه به بروز بسیاری از بیماری‌ها منجر شـده است که کنترل آن تنها به ۲ روش امکان پذیر است. کی از این روش‌ها استفاده از روش‌هـای درمانـی با یکسری عوارض که جامعـه و محیـط زیسـت از آن بی‌نصیب نخواهند ماند و روش دیگر استفاده از روش‌هـای پیشـگیرانه نظیر واکسـن و با کمترین میزان عوارض است.  شرکت دام طب کوشان سازمان جهاد دانشگاهی تهران با هدف توسعه روش‌های پاک و پذیرفته شده بین‌المللی برای مبارزه با بیماری‌های آبزیان و با اتکا بر دانش بومی نسبت به تولید واکسن استرپتوکوکوزیس/ لاکتو کوکوزیس اقدام کرده است. پیش‌بینی می‌شود با مصرف کامل واکسن استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس توسط جامعه هدف، تولید این واکسن یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار صرفه‌جویی ارزی را برای کشور به همراه داشته باشد.

تاریخ انتشار : 1400/04/14
تعداد بازدید: 158