واکسن‌های چین در بیش از 100 کشور جهان تأیید شده‌اند

سخنگوی وزارت امور خارجه چین: بیش از ۱۰۰ کشور واکسن‌های کووید ۱۹ چینی را برای استفاده تصویب کرده‌اند.

 واکسن‌های چینی با ایمنی و اثربخشی گسترده‌ای که دارند به خوبی شناخته شده‌اند و در جامعه جهانی شهرت خوبی کسب کرده‌اند.  بیش از ۱۰۰ کشور واکسن‌های کووید ۱۹ چینی را برای استفاده تصویب کرده‌اند. از زمان شیوع همه گیری،  واکسن‌های چینی در درجه اول و مهمترین کالای عمومی جهانی است. این کشور علی رغم تقاضای داخلی زیاد و عرضه محدود، بیش از ۴۸۰ میلیون دز واکسن به جامعه بین المللی ارائه کرده و این کشور را به بزرگترین تامین کننده واکسن در جهان تبدیل کرده است. چین علاوه بر کمک به  تأمین واکسن به تقریباً ۱۰۰ کشور، اعلام کرده است که ۱۰ میلیون دز اولیه را به طرح توزیع واکسن جهانی موسوم به دسترسی جهانی واکسن کواکس ارائه کرده است. واکسن‌های چینی اولین دزهای موجود برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
چین به توانایی و قابلیت دسترسی واکسن در کشورهای در حال توسعه در حد توان خود کمک خواهد کرد؛ ضمن اینکه مشارکت در ترویج توزیع عادلانه و کاربرد واکسن‌ها به مهار اپیدمی کمک می‌کند.

تاریخ انتشار : 1400/04/13
تعداد بازدید: 231