آخرین امار کرونا در جهان

آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان –یکشنبه ۱۳ تیر ماه- منتشر شد

  طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۳۷۹ هزار و ۷۷۷ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۸۴ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۹۲ نفر رسیده است.
فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۷ هزار و ۱۶۶ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۴۸ نفر رسیده است.
آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۶۸ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۵۱۴ نفر رسیده است.
آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.
۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۱۷۶ نفر (۷ هزار و ۹۷۸ نفر)
۲. هند ۳۰ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۴۸۵ نفر (۴۳ هزار و ۲۹۶ نفر)
۳. برزیل ۱۸ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۲۵ نفر (۵۴ هزار و ۵۵۶ نفر)
۴. فرانسه ۵ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۶۵۴ نفر (۳ هزار و ۶ نفر)
۵. روسیه ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۷۹۹ نفر (۲۴ هزار و ۲۱۸ نفر)
۶. ترکیه ۵ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۳۶۸ نفر (۴ هزار و ۸۹۱ نفر)
۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۶۱۶ نفر (۲۴ هزار و ۸۸۵ نفر)
۸. آرژانتین ۴ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۴۷۳ نفر (۱۴ هزار و ۳۴ نفر)
۹. کلمبیا ۴ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۲۳۰ نفر (۲۸ هزار و ۸۸۵ نفر)
۱۰. ایتالیا ۴ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۵۱۱ نفر (۹۳۲ نفر)
ایران در این فهرست با ۳ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۶۹۶ نفر مبتلا و ۱۱ هزار و ۸۳۶ نفر مبتلا جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.
آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.
۱. آمریکا ۶۲۱ هزار و ۲۵۵ نفر (۹۶ نفر)
۲. برزیل ۵۲۳ هزار و ۶۹۹ نفر (هزار و ۶۳۱ نفر)
۳. هند ۴۰۲ هزار و ۱۵ نفر (۹۴۷ نفر)
۴. مکزیک ۲۳۳ هزار و ۴۲۵ نفر (۱۷۷ نفر)
۵. پرو ۱۹۳ هزار و ۶۹ نفر (۱۶۷ نفر)
۶. روسیه ۱۳۷ هزار و ۲۶۲ نفر (۶۷۹ نفر)
۷. بریتانیا ۱۲۸ هزار و ۲۰۷ نفر (۱۸ نفر)
۸. ایتالیا ۱۲۷ هزار و ۶۳۷ نفر (۲۲ نفر )
۹. فرانسه ۱۱۱ هزار و ۱۵۲ نفر (۱۷ نفر)
۱۰-. کلمبیا ۱۰۸ هزار و ۳۱۴ نفر (۵۸۶ نفر)
ایران در این فهرست با ۸۴ هزار و ۶۲۷ نفر فوتی و ۱۱۱ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

تاریخ انتشار : 1400/04/13
تعداد بازدید: 246