ایمنی کودکان ۳ ساله با واکسن کرونای چینی

تحقیق روی ۵۵۰ دریافت کننده کروناوک نشان داد این واکسن کرونای چینی در کودکان و نوجوانان ۳ تا ۱۷ سال ایمنی نسبت به کووید۱۹ ایجاد می کند.

 تحقیقی جدید نشان داد واکسن کروناوک چین برای کودکان ۳ ساله و بزرگ‌تر ایمن و تأثیرگذار است. تحقیقی جدید روی ۵۵۰ کودک و نوجوان ۳ تا ۱۷ سال نشان داد ۲ دوز از این واکسن واکنش آنتی بادی قدرتمندی در این گروه سنی ایجاد می‌کند. در بدن بیش از ۹۶ درصد کودکانی که ۲ دوز واکسن را دریافت کرده‌اند، آنتی بادی مقاوم به ویروس SARS-CoV-۲ به وجود آمده بود. بیشترین عارضه جانبی رصد شده پس از دریافت واکسن نیز درد در محل تزریق بود. نتایج این پژوهش که در نشریه لنست منتشر شده بیش از پیش ایمنی واکسن‌های کووید ۱۹ را تأیید می‌کند. این درحالی است که اخیراً بسیاری از کارشناسان خواهان تزریق کودکان و نوجوانان شده بودند. به گفته محققان واکسیناسیون افراد ۱۲ تا ۱۷ سال به کنترل نرخ انتقال بیماری کمک می‌کند. علاوه بر آن شدت بیماری در این گروه سنی نیز کاهش می‌دهد. واکسن «کروناوک» توسط شرکت سینوواک توسعه یافته و از هم اکنون برای استفاده اضطراری کودکان سه ساله در چین نیز تأیید شده است.
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/04/10
تعداد بازدید: 289