ویروس کرونا ۲۰ هزار سال پیش هم شیوع پیدا کرده بوده است

طی ۲۰ سال گذشته مردم دنیا با همه‌گیری‌هایی ناشی از انواع ویروس کرونا از جمله سارس، مرس و کووید-۱۹ مواجه بوده اند. اما تحقیق جدیدی می‌گوید انسان‌ها احتمالاً هزاران سال پیش هم با این بیماری رو به رو شده بودند.

 

گروهی از محققان استرالیایی و آمریکایی به شواهد و مدارکی از یک همه‌گیری کرونایی دست یافته اند که بیش از ۲۰ هزار سال قبل در آسیای شرقی رخ داده بود. در این پژوهش، محققان به بررسی ژنوم‌های بیش از ۲،۵۰۰ انسان از ۲۶ گروه مختلف از مردم سرتاسر دنیا پرداختند. آن‌ها در بررسی‌های خود به قدیمی‌ترین برهم کنش ژنوم انسان با ویروس کرونا پی بردند، امری که ردی ژنتیکی در دی‌ان‌ای مردم امروزی آسیای شرقی برجای گذاشته است. ژنوم‌هایی که آن‌ها مورد مطالعه قرار دادند حاوی اطلاعاتی فرگشتی درباره‌ی انسان‌ها بود که قدمت آن‌ها به صد‌ها هزار سال قبل بازمی گردد، اطلاعاتی که تازه در سال‌های اخیر موفق به رمزگشایی از آن‌ها شده ایم. ویروس‌ها از طریق تکثیر خود عمل می‌کنند. با این حال، آن‌ها از خود ابزاری برای تکثیر کردن شان در اختیار ندارند. به همین دلیل در حقیقت به میزبان خود متکی هستند. به همین خاطر هم هست که به بدن یک موجود میزبان حمله می‌برند و با فریب دادن سیستم‌های آن خود را تکثیر می‌کنند. از فریب سلول‌های بدن انسان ردی باقی می‌ماند که امکان مشاهده‌ی آن را داریم. این رد مدرکی قوی در اختیار ما می‌گذارد که نشان می‌دهد اجداد ما یک بار در معرض ویروس کرونا قرار گرفته و با آن سازگاری پیدا کرده بودند. محققان این سیگنال‌های ژنتیکی مرتبط با ویروس کرونا را در ژنوم‌های ۵ گروه از مردم ساکن در چین، ژاپن و ویتنام یافتند. همه‌گیری رخ داده می‌تواند از این کشور‌ها فراتر رفته باشد، اما داده‌ای از دیگر نواحی در دست نیست، بنابراین هیچ راهی برای اطلاع در این خصوص وجود ندارد. در یکی از این گروه‌ها جهش مفیدی رخ داده بود که به حفظ آن‌ها در برابر ویروس کرونا کمک می‌کرد. کسانی که این جهش را داشتند، از یک امتیاز و برتری به جهت بقا برخوردار بودند، به این معنی که به مرور زمان در این گروه جمعیت افرادی که این جهش را دارا بودند بیشتر از آن‌هایی شده بود که از این جهش برخوردار نبودند. طی یک دوره‌ی طولانی و بر اثر قرارگیری در معرض ویروس، رد بسیار واضحی در ژنوم‌های نوادگان آن‌ها بر جای می‌ماند. همین امضا است که از آن می‌توانیم برای تشخیص این همه‌گیری باستانی و نیز تعیین زمان وقوع آن استفاده کنیم. این پژوهش می‌گوید بیماری کرونا به صورت جداگانه در نواحی مختلف رخ داده و به شکل همه‌گیری در سرتاسر آسیای شرقی شیوع یافته بود.
با این حال، دانشمندان نمی‌دانند مردم باستان چطور از این همه‌گیری جان سالم به در بردند. یک دلیلش آن است که روشن نیست آیا این همه‌گیری چیزی شبیه به بیماری‌های فصلی‌ای همچون آنفلوانزا بوده یا بیماری‌های مستمری مانند همه‌گیری کووید-۱۹ که همه‌ی افراد را مبتلا می‌سازد و روند انتشار آن پیوسته ادامه دارد.
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/04/09
تعداد بازدید: 281