واکسن پاستور مجوز استفاده اضطراری گرفت

وزیر بهداشت:امروز خوشبختانه واکسن پاستور به عنوان دومین واکسن ملی، اجازه مصرف اضطراری را از کمیسیون قانونی دریافت کرد.

  دکتر نمکی : مدتی بود که پرونده مجوز مصرف اضطراری واکسن پاستور در کمیسیون قانونی مطرح بود. در فاز سوم مطالعات بالینی این واکسن حدود 44 هزار نفر در کوبا و 24 هزار نفر در ایران تحت بررسی بالینی قرار گرفتند. : یزد یکی از استان‌هایی بود که در مطالعه فاز سوم مطالعات بالینی پاستور مشارکت کرد و خوشبختانه با گذراندن مراحل لازم و اقناع متخصصین و کارشناسان ما در سازمان غذا و دارو کمیسیون مربوطه، دومین واکسن ملی هم به مجموعه واکسن‌های کشور پیوست و این خبر بسیار خوشی برای مردم ایران است و امروز خوشبختانه واکسن پاستور به عنوان دومین واکسن ملی، اجازه مصرف اضطراری را از کمیسیون قانونی دریافت کرد. امروز بازدیدی از طرح ادغام طب ایرانی در نظام شبکه که از یکسال پیش در اردکان آغاز شده، داشتیم، ادامه داد: در این طرح، توصیه‌ها و آموزش‌های لازم توسط بهورزان و کارشناسان بهداشتی به مردم ارائه و از ظرفیت‌های شیوه صحیح زندگی در ایران قدیم و طب سنتی استفاده می‌شود که چگونه با تحرک کافی و اصول تغذیه‌ای، زندگی کنند. در این طرح، آموزش‌های لازم با استفاده از مبانی طب ایرانی جهت پیشگیری از بیماری‌های عفونی و غیرعفونی به مردم ارائه می‌شود. خوشبختانه یک کار پژوهشی ارزشمند توسط همکاران پزشک ما در این منطقه آغاز شده و امیدوارم که این طرح آزمایشی بتواند در استانهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
واحد تحقیق وتوسیع آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/04/09
تعداد بازدید: 168