سلول‌های سرطان ریه، برای تامین سوخت خود کبد را بکار می‌گیرند

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافته‌اند که تنظیم شبانه‌روزی تولید گلوکز در کبد، طی دوره پیشروی سرطان ریه از بین می‌رود و افزایش گلوکز، سوخت لازم را برای رشد سلول‌های سرطانی فراهم می‌کند.

 پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که چگونه تنظیم شبانه‌روزی تولید گلوکز در کبد، طی پیشروی سرطان ریه از بین می‌رود و چگونه افزایش تولید گلوکز ممکن است سوخت لازم را برای رشد سلول سرطانی تامین می‌کند. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که ساعت شبانه‌روزی چگونه تحت تاثیر شرایطی مانند پیشروی سرطان ریه و "کاشکسی"(Cachexia) که از بین رفتن بافت سرطانی است، تنظیم می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد که پروتئینی موسوم به "REV-ERB"، تولید گلوکز را در کبد کنترل می‌کند. این تنظیم شبانه‌روزی طی پیشروی سرطان ریه و به ویژه تحت شرایط کاشکسی از بین می‌رود و به افزایش تولید گلوکز از کبد می‌انجامد. براساس یافته‌های حاصله مشخص شد که تومورهای ریه می‌توانند راه‌هایی را برای کبد فراهم کنند تا به واسطه آنها تولید گلوکز را افزایش دهد که منبع اصلی سوخت برای سلول‌های سرطانی است. ساعت شبانه‌روزی بدن را به عنوان تنظیم‌کننده مرکزی تولید گلوکز طی پیشروی سرطان در نظر می‌گیرد و بینش‌های مهمی را در توسعه درمان‌های جدید برای هدف قرار دادن REV-ERB ارائه می‌دهد تا رشد سلول‌های سرطانی مهار شود.  

تاریخ انتشار : 1400/04/07
تعداد بازدید: 779