نگرانی سازمان بهداشت جهانی از سویه دلتا

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی: نگرانی‌های زیادی در مورد سویه دلتای کرونا وجود دارد.

 مدیرکل سازمان بهداشت جهانی: در حال حاضر نگرانی‌های بسیاری درباره گونه دلتای کرونا وجود دارد و سازمان بهداشت جهانی نیز نگران آن است. دلتا «مسری‌ترین» گونه‌ای است که تاکنون در بین گونه‌ها شناخته شده و وجود آن حداقل در ۸۵ کشور تشخیص داده شده است. این سویه به‌سرعت در جوامع واکسینه‌نشده در حال گسترش است. درحالی‌که برخی کشورها محدودیت‌های پیشگیرانه اجتماعی و سلامت را برمی‌دارند، ما شاهد افزایش سرایت کرونا در جهان هستیم. موارد بیشتر یعنی بستری بیشتر، و این امر موجب فشار بیشتر روی کادر درمان و سیستم‌های درمانی خواهد بود که خطر مرگ‌ومیر را افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود گونه‌های جدید ادامه داشته باشند. این امر درواقع ماهیت ویروس است و آنها تکامل می‌یابند. اما ما می‌توانیم با جلوگیری از گسترش و انتقال، از ظهور گونه‌های جدید جلوگیری کنیم. بسیار ساده است: سرایت بیشتر یعنی ظهور گونه‌های بیشتر، و سرایت کمتر برابر است با ظهور گونه‌های کمتر.  باید اقداماتمان را برای جلوگیری از گسترش کرونا ادامه دهیم؛ ازجمله انجام اقدامات اجتماعی و سلامت عمومی درکنار واکسیناسیون منصفانه (عادلانه).

تاریخ انتشار : 1400/04/05
تعداد بازدید: 126