ضعیف شدن "کرونا" در فصل گرما

قدرت ویروس کرونا در فصول گرم سال کاهش پیدا نکرده و در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها، بروز پیک پنجم محتمل است.

 تصور اشتباه و در عین حال خطرناک در حالی است که ویروس کرونا در دمای بالا هم مقاومت داشته و ایجاد بیماری می‌کند. ویروس کرونا در فصل تابستان هم مانند دیگر ایام سال با قدرت فعال است و گرمای هوا هیچ تاثیری در کاهش قدرت انتقال و بیماری زایی ویروس ندارد. شاید یکی از علت این موضوع به تهویه بهتر فضاهای عمومی و منازل برگردد. در این فصل به دلیل گرمای هوا عمدتا در و پنجره ها باز بوده و افراد بیشتر در فضاهای باز حضور دارند و همین تهویه مناسب نقش موثری در کاهش انتقال این ویروس دارد. انتقال ویروس عمدتا با تجمع افراد در فضاهای بسته و فاقد تهویه رخ می دهد، اما در فصل تابستان برخلاف پاییز و زمستان چنین فضاهای بسته ای کمتر داریم. افراد باید بدانند در این فصل و با وجود گرمای هوا، اگر در یک فضای بسته و در جمع افراد بدون ماسک حضور داشته باشند، امکان ابتلا آنها به کرونا بسیار محتمل است. اگر مردم دچار بی خیالی شده و پروتکل ها را جدی نگیرند و تهویه محیط انجام نشود، احتمال اوج گیری کرونا وجود دارد. با تداوم کاهش رعایت پروتکل ها و بویژه کاهش استفاده از ماسک، اوج گیری کرونا در جامعه محتمل است. هنوز درصد پایینی از جامعه واکسینه شده اند و نیاز است افراد تا واکسیناسیون حداقل ۷۰ درصد جامعه رعایت پروتکل ها را با جدیت ادامه دهند.

تاریخ انتشار : 1400/04/05
تعداد بازدید: 323