یک پرسش اساسی: واکسن کرونا بزنیم؟

تجربیات بشر طی سالیان دراز حاکی از این دارد که واکسیناسیون همواره در ایمنی اقشار جامعه و برقراری و حفظ سلامت انسان ها نقشی حیاتی داشته است؛مطابق مستندات و شواهد تاریخی مرگ هایی که به سبب بیماری هایی نظیر سرخک، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال و بسیاری دیگر از بیماری ها رخ داده علاجی غیر از واکسن به خود ندیده اند.

 حال ای نبار نوبت واکسن کروناست تا با تزریق آن، ملت های جهان رفته رفته به سمت ریشه کنی این ویروس مرموز و مرگبار حرکت کنند و با اتحاد و یکپارچگی در اجرای واکسیناسیون کرونا، این برجسته ترین و مهم ترین آشوب قرن ۲۱ را برای همیشه به باد فراموشی بسپارند. اما همزمان با شروع واکسیناسیون در دنیا و متعاقب آن در کشورمان، زمزمه هایی مبنی بر حواشی تولید واکسن ها و نیز شایعاتی درباره وجود مواد موجود در آن ها ایجاد شد که منجر به نوعی واکسن هراسی خفیف در اقلیتی محدود از جمعیت ها گردید.
برخی با این بهانه که واکسن ها (به جز تعدادی اندک) مجوزهای قانونی را اخذ نکرده و حتی می تواند مضر باشند در جمع منتقدان تزریق واکسن کرونا قرار گرفتند. این منتقدان زمانی بر تئوری های خود پافشاری کردند که تعداد اندکی در جهان بر اثر تزریق واکسن فوت شدند. حال با تمامی این تفاسیر و مشاهدات سوال مهم اینست که آیا واکسن بزنیم یا خیر؟ تمامی واکسن هایی که مجوز سازمان بهداشت جهانی را دارند و همه واکسن هایی که در کشور تولید شده و به وسیله وزارت بهداشت و درمان و کمیته اخلاق در پژوهش وزارتخانه، مجوز گرفته اند قابل استفاده بوده و منعی برای تزریق ندارند. مشاهدات و تجربیات بشر درباره ریشه کنی بیماری هایی نظیر سرخک، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال نشان می دهد که بشر زمانی در حسرت تولید واکسن بود و این واکسیناسیون جمعی بود که ناجی جان بشر شد. جواب این است که هیچ دارویی و هیچ واکسنی در دنیا وجود ندارد که ۱۰۰ درصد بدون عارضه باشد، اما باید عارضه را با خود بیماری سنجید. افراد واکسن بزنند و بیمار نشوند یا بیماری خفیفی بگیرند که منجر به فوت نشود دستاورد کمی نیست،بنابراین واجدان شرایط دریافت واکسن با توجه به موارد دستورالعمل اگر اقدام به تزریق واکسن نکنند در حقیقت به سلامتی خود پشت پا زده اند. تمامی واکسن هایی که در دنیا برای بیماری کرونا در دسترس است، واکسن هایی کاملا موثر بوده که امیدواریم با واکسیناسیون جمعی تمامی مردم دنیا، جمعیت انسانی بر علیه این بیماری مهلک واکسینه شده و کووید-۱۹ ریشه کن شود. مطابق دستورالعمل، از افرادی که برای تزریق واکسن به مراکز درمانی مراجعه می کنند سوال می شود که آیا علائم دارند یا خیر که در صورت داشتن علائم از آنها تست سریع PCR گرفته شده و چنانچه واجد دریافت واکسن نباشند، مجاز به زدن واکسن نیستند و از ردیف دریافت واکسن موقتا کنار گذاشته شده تا در زمان دیگری برای دریافت واکسن مراجعه کنند.
انواع واکسن هایی که توانستند مجوزهای سازمان بهداشت جهانی را دریافت کرده و از کنترل و نظارت این سازمان و فیلترهای آن عبور کنند، واکسن های قابل استفاده و سلامتی هستند.همچنین واکسن های داخلی و تولید کشور که به دست توانای متخصصان جوان وارد مرحله تولید شدند قابلیت رقابت با همه واکسن های خارجی را داشته و مشکلی برای منع تزریق ندارند بنابراین به همه افراد توصیه می شود که در زدن واکسن اهمال نکنند.
واحد تحقیق وتوسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبلتاریخ انتشار : 1400/04/03
تعداد بازدید: 209