قرنطینه مجدد یک شهر چین به علت کرونا

شهر دونگ گوانگ واقع در استان پر جمعیت گواندونگ،

 از امروز سه شنبه قرنطینه شد و مقامات از مردم خواسته اند جز در موارد اضطراری، از خانه خارج نشوند.
نوع دلتا ویروس کرونا که اولین بار در هند مشاهده شده است در این منطقه از چین گزارش شده است، شهر  دونگ گوانگ برای ۳۱ روز است که با این ویروس مبارزه می کند.
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/04/02
تعداد بازدید: 232