مصرف انرژی مغز انسان

مغز انسان مقدار قابل توجهی از انرژی بدن را به خود اختصاص داده و تمامی داده‌های ارسالی از اندام‌های مختلف را پردازش می‌کند.

 مغز مهم‌ترین قسمت بدن و فرمانده سایر اندام‌ها محسوب می‌شود. تمامی داده‌هایی که به وسیله اعضای مختلف از محیط پیرامون دریافت می‌شود در کمترین زمان ممکن به مغز ارسال شده و در این عضو حیاتی مورد پردازش قرار می‌گیرد. با وجود اینکه تمامی فعالیت‌های بدن به وسیله مغز کنترل می‌شود دانشمندان اطلاعات اندکی از این عضو دارند. یکی از دلیل عدم آگاهی انسان‌ها نسبت به عملکرد و فرایندهای در حال انجام در مغز پیچیدگی بیش از اندازه فرمانده بدن است. مغز نیز مانند سایز اعضای بدن برای انجام فعالیت‌های مختلف به انرژی نیاز دارد و بخش قابل توجهی از این انرژی به وسیله مواد غذایی که وارد بدن می‌شود، تأمین می‌گردد. در بین اندام‌های مختلف بدن مغز بیشترین میزان دریافت انرژی را دارد و طبق بررسی‌های انجام شده ۲۰ درصد از انرژی کل به مغز ارسال شده و در این قسمت مصرف می‌شود و مشخص نیست که ۹۰ درصد از این میزان انرژی صرف به چه فرایندی اختصاص می‌یابد.
متخصصان میزان انرژی دریافتی به وسیله مغز را با لامپی ۱۰ واتی مقایسه کرده و از همین رو همواره به عموم مردم توصیه می‌شود و برای کمک به عملکرد بهتر مغز خوراکی‌های مغذی مصرف کرده و روزانه مدت معینی را به ورزش کردن اختصاص دهند.
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/04/01
تعداد بازدید: 875