جلوگیری از خونریزی‌های جراحی با استفاده از زهرمار

بررسی‌های محققان داخلی گویای آن است که هیدروژل حاوی زهر مار ایرانی می‌تواند برای جلوگیری از خونریزی‌های جراحی ‏مورد استفاده قرار گیرد‎.‎

کنترل خونریزی بعد، قبل و در حین عمل جراحی، جهت به حداقل رساندن خونریزی و مرگ و میر دارای اهمیت حیاتی است. در ‏بیماران مصرف کننده داروهای ضد انعقاد همانند هپارین، پتانسیل لخته شدن خون کاهش یافته و این افراد در معرض خطر ‏خونریزی قرار دارند‎.‎‏ پژوهشگران ایرانی در مطالعه‌ای یک هیدروژل حاوی زهر مار ایرانی، که روش آسان برای جلوگیری از ‏خونریزی های جراحی حتی در حضور درمان ضد انعقاد است را طراحی کردند‎.‎‏ در این زمینه فراکسیون‎ F1C1 ‎جدا شده از سم ‏ماراکیس اریناتوس که قویترین پروکواگولانت (افزایش فعالیت پیش انعقادی) بود جهت تهیه ژل استفاده شد‎ .‎
محققان این پژوهش با تاکید بر اینکه این یافته ها مورد کارآزمایی بالینی قرار خواهد گرفت، پیشنهاد کرده‌اند پس از  تحقیقات ‏تکمیلی تولید این ماده مورد توجه قرار گرفته و جهت درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرد‎.‎

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبولوژی نوبل

 

 

تاریخ انتشار : 1400/03/27
تعداد بازدید: 117