واکسن‌های جایگزین دوز یادآوری

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری : برای دوز دوم واکسن سینوفارم که مبتنی بر پلتفرم ویروس غیر فعال است، می‌توان از واکسن ‏برکت و برای واکسن‌های "آسترازنیکا" و "اسپوتنیک" نیز از واکسن تولید شده در انستیتو پاستور تزریق کرد و مشکلی ایجاد ‏نخواهد کرد‎.‎

 دکتر مصطفی قانعی: در حال حاضر واکسن برکت به فاز تولید انبوه رسیده و آمادگی دارد که در واکسیناسیون کشوری قرار گیرد، ‏این واکسن تا مهر ماه سال جاری به تدریج در برنامه واکسیناسیون کشوری قرار خواهد گرفت و بعد از مهر تا آبان ماه گروه دوم ‏واکسن‌های داخلی عرضه می‌شوند‎.‎‏ برای سال جاری ۸ واکسن در دستور کار تولید قرار می‌گیرند، واکسن دانشگاه علوم ‏پزشکی بقیه الله در هفته جاری مجوز کمیته اخلاق را دریافت خواهد کرد و این واکسن نیز به لیست واکسن‌های ایرانی کرونا ‏اضافه خواهد شد‎.‎‏ علاوه بر اینها تا دو هفته آینده واکسن شرکت اسوه نیز مجوز دریافت خواهد کرد و وارد مطالعات بالینی می‌شود‎.‎‏ ‏واکسن‌هایی که وارد مطالعات بالینی می‌شوند، ۵ ماه زمان نیاز دارند تا وارد فاز تولید شوند‎.‎
مشاهدات نشان می‌دهد که تزریق تنها یک دوز واکسن کرونا موجب کاهش مرگ می‌شود، به این معنا که افرادی که یک دوز را ‏دریافت کردند در صورت ابتلا به کرونا جان خود را از دست نخواهند داد و این برای کشور مهم است‎. ‎‏ از سوی دیگر زمانی که ‏در واکسن دوز اول از پلتفرمی استفاده شده، می‌توان دوز دوم را از مشابه پلتفرم دوز اول که در داخل تولید شده است، تزریق ‏کرد. به عنوان مثال اگر در دوز اول واکسن سینوفارم تزریق شده که مبتنی بر پلتفرم ویروس غیر فعال است، دوز دوم را ‏می‌توان واکسن شرکت برکت را که مبتنی بر همین پلتفرم ویروس غیر فعال است و کیفیت آن بهتر از نوع چینی است، تزریق ‏کرد‎.‎‏ تزریق دوز دوم از واکسن برکت هیچ اشکالی از نظر علمی ایجاد نخواهد کرد، علاوه بر آن برای دوز دوم و یادآوری ‏واکسن‌های "آسترازنیکا" و "اسپوتنیک" نیز می‌توان از واکسن تولید شده در انستیتو پاستور تزریق کرد و مشکلی ایجاد نخواهد ‏کرد‎.‎
با مذاکرات صورت گرفته قول دادند که واکسن درخواستی ما را تامین کنند و در صورتی که این واکسن‌ها تامین شود، از همان ‏نوع تزریق شده به افراد زده می‌شود؛ در غیر این صورت دوز یادآوری از نوع دیگری تزریق می‌شود و این امر مشکلی از نظر ‏علمی ایجاد نخواهد کرد‎.‎‏ استفاده از دو نوع واکسن در تزریق اول و دوم نیاز به آزمون ندارد؛ چرا که هر دو نوع واکسن بر اساس ‏یک پلتفرم تولید شدند و هر دو شکل تولید آن یکی است و نیاز به آزمون علمی نیست‎.‎
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/25
تعداد بازدید: 192