واکسن ایرانی برکت مجوز مصرف اضطراری گرفت

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:‌ واکسن کووایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به ‏عنوان نخستین واکسن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری مصرف عمومی از وزارت بهداشت دریافت کرد.‏
‏ ‏
‏ ‏

 واکسن کووایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان نخستین واکسن صدر در صد ایرانی ‏مجوز اضطراری مصرف عمومی را از وزارت بهداشت دریافت کرد. پیک چهارم در حدود ۲۰ هزار قربانی برجای گذاشت و ‏هنوز هم به آمار فوتی زیر ۱۰۰ نفر در فرودین ماه بازنگشتیم.  امروز ایران اجازه مصرف اضطراری واکسن ایرانی کوبرکت ‏را اخذ کرده و مجوز واکسن پاستور هم هفته آتی صادر می‌شود.‏
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/24
تعداد بازدید: 196