بومی‌سازی کیت‌های تشخیصی ژنتیک

یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به طراحی و تولید کیت‌های تشخیصی مرتبط با آزمایشگاه ژنتیک شده است‎.‎

 ِیکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری تربیت مدرس کیت‌های تشخیصی مرتبط با آزمایشگاه ژنتیک ‏شده است. این کیت‌های آپوپتوز با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های حوزه نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی و استفاده از ‏تکنیک‌های مهندسی ژنتیک طراحی و تولید شده و مبتنی بر میتوکندری است. میتوکندری اندامکی در سلول است که وظیفه آن ‏تنفس سلولی و انتقال انرژی است‎.‎
آپوپتوز نوعی مرگ یا زوال سلولی است که طی آن فرایند مرگ سلول برنامه‌ریزی می‌شود، این امر در جانداران پرسلولی ‏اتفاق می‌افتد. داروها و عوامل موثر در درمان سرطان‌های بدخیم باعث فعال شدن فرایندهای سلولی شده که درنهایت منجر به ‏آپوپتوز می‌شود. این امر همراه با تغییرات پاتوبیوشیمیایی است. این روند شامل دو مرحله اولیه و ثانویه می‌شود. در مرحله ‏اولیه قطبیت غشا تغییر کرده و سیتوکروم سی (نوعی هِم پروتئین کوچک) از میتوکندری آزاد می‌شود. در مرحله ثانویه مواد ‏سیتوپلاسمی (میان‌یاخته، ماده‌ای درون یاخته را پر می‌کند) انباشته شده که منجر به ایجاد ساختارهای هضم‌شده دی‌ان‌ای و در ‏نهایت مرگ سلول می‌شود‎.‎
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/23
تعداد بازدید: 296