توصیه جدید برای ماسک زدن

در هنگام صحبت کردن اگر ماسک را بردارید خطر انتقال ویروس بیشتر می‌شود‎.‎

 صحبت کردن بدون ماسک در فضاهای محدود بیشترین خطر را برای انتشار سارس-کوو ۲، ویروس عامل کووید۱۹ به ‏دیگران دارد‎.‎
تمرکز این بررسی بر روی چگونگی قطره‌های مختلف تنفسی منتشر شده هنگام صحبت در یک اندازه پیوسته وجود دارند ‏و می‌توانند مقادیر مختلف ویروس را حمل کنند. بیشترین موارد مربوط به قطرات متوسط هستند که برای چند دقیقه در ‏هوا معلق مانده و می‌توانند از طریق جریان‌های هوای همرفت در مسافت قابل توجهی منتقل شوند‎.‎
همه ما قطرات تنفسی را هنگام صحبت مردم مشاهده کرده‌ایم، اما هزاران قطعه دیگر وجود دارد که بسیار کوچک‌تر از ‏آن است که بتوان با چشم غیرمسلح آن‌ها را دید. هنگامی که آب از چنین قطرات مولد گفتار و بالقوه غنی از ویروس ‏تبخیر می‌شود، مانند دود برای دقایقی در هوا شناور شده و دیگران را در معرض خطر قرار می‌دهد‎.‎

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل-افضل نیا

 

تاریخ انتشار : 1400/03/20
تعداد بازدید: 271