طول عمر باکتریها

برخی باکتری‌ها تحت شرایط خاص می‌توانند تا ۲۵۰ میلیون سال زنده بمانند‎.‎

باکتری‌ها طول عمر مشخصی ندارند چراکه پیر نمی‌شوند. باکتری‌ها در زمان تولیدمثل به دو نیمه مساوی تقسیم می‌شوند که ‏هیچ یک از این دو بخش را نمی‌توان والد یا فرزند دانست. به عبارت دیگر تا زمانی که یکی از باکتری‌های زاده‌شده زنده ‏باشد، باکتری اصلی نیز زنده به شمار می‌رود‎.‎
برخی باکتری‌ها می‌توانند خود را به هاگی با پوشش سخت تبدیل کنند تا در شرایط خشک و دشوار زنده بمانند. در سال ۲۰۰۰ ‏بلورهای نمکی ۲۵۰ میلیون ساله‌ای در نیومکزیکو کشف شد که محققان توانستند با موفقیت هاگ‌های باکتریایی موجود در آن ‏را احیا کنند‎.‎
اگر جمعیت باکتری‌های جهان را ثابت در نظر بگیریم، با تولید هر باکتری جدید یک باکتری باید از بین برود. مدت زمان ‏تقسیم باکتری‌ها متفاوت است، در حالی که برخی هر ۱۲ دقیقه تقسیم می‌شوند، برخی دیگر هر ۲۴ ساعت یک بار تقسیم ‏می‌شوند. بدین‌ترتیب طول عمر یک باکتری حدود ۱۲ ساعت یا بیشتر است‎.‎

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/18
تعداد بازدید: 80