پس از تزریق واکسن کرونا و استفاده از ماسک

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان این‌که تزریق دوز اول واکسن کرونا، ایمنی کامل در بدن فرد ایجاد نمی‌کند، نسبت به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی پس از واکسیناسیون کرونا هشدار داد.


باید توجه داشت،تزریق دوز اول واکسن کرونا، ایمنی کامل در بدن فرد ایجاد نمی‌کند؛ حتماً باید دو دوز واکسن تزریق شود و از تزریق دوز دوم نیز 14 روز بگذرد تا آنتی بادی مناسبی در بدن فرد ایجاد شود. اگر فردی دوز اول واکسن کرونا را دریافت کند نباید استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را کنار بگذارد زیرا خطر انتقال بیماری همچنان وجود دارد؛ برخی از افراد حتی ممکن است بعد از تزریق دوز اول واکسن کرونا نیز به بیماری مبتلا شوند. همه واکسن‌ها افراد را صد درصد علیه بیماری کرونا مصون نمی‌کنند؛ برای مثال واکسن اسپوتنیک، اثربخشی 94 درصدی دارد؛ واکسن بهارات نیز 70 درصد ایمنی ایجاد می‌کند؛ به این معنا که به احتمال 30 درصد پس از تزریق این واکسن نیز ممکن است به بیماری کرونا مبتلا شویم به همین دلیل باید حتماً حتی پس از تزریق واکسن کرونا نیز احتیاط و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم؛ تزریق واکسن کرونا باعث کاهش مرگ و میر و گردش ویروس کرونا در جامعه می‌شود.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: در صورتی می‌توانیم دو هفته پس از تزریق دوز دوم واکسن کرونا استفاده از ماسک را کاهش دهیم که 70 درصد جمعیت کشورمان علیه ویروس کرونا واکسینه شده باشند؛ درحالی که در حال حاضر تنها به 1.5 درصد جمعیت کشورمان واکسن کرونا تزریق شده است.

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/03/05
تعداد بازدید: 194