ارتباط واکسیناسیون و کاهش اضطراب اجتماعی

ارتباط واکسیناسیون و کاهش اضطراب اجتماعی در حال حاضر آنچنان نمی‌توان به صورت واضح و علمی نظر داد.

واکسیناسیون منجر به کاهش استرس و اضطراب حاکم بر سالمندان شده و غیرقابل انکار است، اما تأثیر آن بر آحاد جامعه فعلاً قابل پیش‌بینی نیست چرا که در حال حاضر کمتر از ۵ درصد مردم واکسینه شده‌اند. البته برای کادر درمان که در صف ابتدای مبارزه با کرونا هستند اعتماد و اطمینان خاطر خوبی ایجاد شده است که می‌توانند در روند کنترل و واکسیناسیون دیگر افراد نقش بسزایی داشته باشند. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که اگر این روند به درازا کشید، با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن این بیماری شاید ناچار شویم این روند را دوباره تکرار کنیم و این اثر اجتماعی خوبی نخواهد داشت.
البته این بدان معنا نیست که خانواده‌ها پروتکل‌ها را رعایت نکنند چرا که تزریق واکسن در چند دوره در یک فرد باید انجام شود، اما به صورت کلی قابل پیش‌بینی است که استرس و اضطراب اجتماعی بزودی کاهش و اعتماد اجتماعی روز به روز افزایش یابد چرا که مردم شاهد آن هستند که کادر درمان و مسئولان با مدیریت و نظم در حال ایمن‌سازی جامعه‌اند و به همین واسطه استرس در آنها کاهش می‌یابد و این بر سلامت روان جامعه تأثیرگذار است.

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/02/30
تعداد بازدید: 101