کرونا هندی تهدید جدی برای مردم کشور محسوب میشود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : ویروس کرونای انگلیسی از غرب کشور وارد شد،

اما ویروس هندی از مرز‌های جنوب، جنوب شرقی و شرق، کشور را تهدید می‌کند. برای جلوگیری از ورود ویروس هندی کرونا به کشور، استان‌های شرقی و جنوبی مانند خراسان رضوی جز مناطق خطر محسوب میشوند و باید مراقب ایاب و ذهاب مرزی خود باشند. نیرو‌های بسیج و سپاه در قالب طرح شهید سلیمانی به صورت ویژه برای کنترل بیماری بین افاغنه اقدام کنند و هیچ یک از آنان به علت نداشتن کارت اقامت نباید از خدمات بهداشتی و درمانی محروم شود. ویروس هندی دارای قدرت سرایت بالا و بسیار خطرناک است، وچنان بلایی به سر هند و پاکستان در آورد که این کشور‌ها حتی چوب برای سوزاندن قربانیان کرونایی خود نداشتند.
همچنین ایشان بیان کردند:  تاکنون ۲۰۰ هزار افغان مبتلا به کرونا بدون کارت اقامت در کشور پذیرش شدند که با احتساب پیک چهارم این رقم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.
خوشبختانه هم اکنون کشورمان از موج چهارم کرونا عبور کرده است و آمار مبتلایان در هیچیک از مناطق کشور افزایشی نیست.

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/02/30
تعداد بازدید: 257