با اندازه گیری سطح پادتن خون میتوان میزان اثر بخشی واکسن را مشخص کرد

محققان استرالیایی راهکار جدیدی را برای پیش‌بینی مدت زمان مصونیت دریافت کنندگان واکسن کووید ۱۹ در برابر این بیماری شناسایی کردند. در این روش میزان سطح پادتن بدن اندازه‌گیری می‌شود.


در این تحقیقات نوعی «همبستگی ایمنی» شناسایی شد که امکان استفاده از سطح پادتن موجود در بدن را به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری ایمنی آن در برابر کووید ۱۹ فراهم می‌کند.
به گفته محققان نتایج این تحقیقات زمان لازم برای تولید واکسن‌های جدید را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.
با وجود این که پیش از این مشخص شده پادتن‌ها در واکنش ایمنی بدن نقش اساسی دارند، تاکنون اطلاعات روشنی درباره میزان پادتن موردنیاز برای ایجاد ایمنی کامل در برابر یک بیماری در دست نبوده است.
محققان با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در رابطه با نحوه واکنش ایمنی بلافاصله پس از تزریق واکسن، توانستند ارتباط معناداری را بین واکنش ایمنی و میزان مصونیت در برابر بیماری شناسایی کنند که امکان پیش‌بینی میزان کارآیی واکسن جدید را در اختیار می‌گذارد.

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/02/29
تعداد بازدید: 295