شروع مذاکره کواکسین برای ورودبه فهرست اضطراری واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت

 شرکت هندی بهارات برای وارد کردن واکسن کرونا خود موسوم به کواکسین، در فهرست تزریق اضطراری سازمان جهانی بهداشت، قرار است با این سازمان وارد مذاکره شود.


ثبت در فهرست تزریق اضطراری سازمان جهانی بهداشت، پیش نیاز پیوستن به زنجیره تامین کواکس است. همچنین امکان اجرای مصوبات قانونی داخلی کشورها را در رابطه با واردات و تزریق واکسن کووید ۱۹ فراهم می‌کند. ورود به این فهرست مستلزم ارزیابی دقیق داده‌های آزمایش های بالینی فاز دوم و سوم و همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص ایمنی، اثربخشی، کیفیت و برنامه مدیریت ریسک واکسن است.

تاریخ انتشار : 1400/03/04
تعداد بازدید: 188