افتتاح سامانه خودمراقبتی در حوزه سلامت روان

دکتر احمد حاجبی: سامانه خودمراقبتی در حوزه سلامت روان برای استفاده جمعیت عمومی راه‌اندازی شده است و همه افراد هم‌اکنون می‌توانند بدون ذکر مشخصات هویتی، با مراجعه به این پایگاه از خدمات آن‌لاین این سامانه در حوزه سلامت روان استفاده کنند.

مردم کشور ما نیز همانند تمامی کشورهای جهان با مسائل و مشکلات همه‌گیری کووید‌ـ‌19 مواجه‌اند ـ و علاوه بر مشکلات و عوارض اجتماعی و اقتصادی که این بیماری تحمیل کرده است ـ با آسیب‌های روانی زیادی نیز مانند استرس، اضطراب، ترس از مرگ خود و عزیزان، افسردگی، و وسواس نیز مواجه بوده‌اند. سامانه خودمراقبتی در حوزه سلامت روان ذیل پایگاه اینترنتی salamat.gov.ir  راه‌اندازی شده است. همه افراد هم‌اکنون می‌توانند بدون ذکر مشخصات هویتی، با مراجعه به این پایگاه و انتخاب گزینه "خودارزیابی روان‌شناختی" در سمت چپ و پایین صفحه، به سؤالات ده‌گانه غربالگری در حوزه سلامت روان پاسخ دهند و از سامانه بازخورد دریافت کنند. در بخش‌های بعدی، محتوای آموزشی خودمراقبتی در حوزه سلامت روان و فهرست مراکز خدمات جامع سلامت نیز گنجانده شده است. افراد می‌توانند ضمن مطالعه محتوای آموزشی، در صورت نیاز با استفاده از سامانه، به جست‌وجوی مراکز خدمات جامع سلامت نزدیک محل سکونت خود بپردازند و برای دریافت خدمات سلامت روان از پزشکان و کارشناسان سلامت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه کمک بگیرند.

تاریخ انتشار : 1400/03/04
تعداد بازدید: 158