کشت سلولی و درمان بیماری‌ها

کشت سلول شامل مجموعه‌ای از فرآیندهای جداسازی سلول از محیط طبیعی آن‌ها و ادامه رشد در یک شرایط مصنوعی محیطی کنترل شده است.


 رشد سلول‌ها در آزمایشگاه به عنوان کشت سلول شناخته می‌شود. سلول‌های بنیادی می‌توانند در محیط‌های آزمایشگاهی در یک ظرف کشت حاوی یک ماده مغذی معروف به محیط کشت که برای رشد انواع مختلف سلول‌های بنیادی بهینه شده است، تکثیر یابند. کشت سلول شامل مجموعه‌ای از فرآیندهای جداسازی سلول از محیط طبیعی آن‌ها و ادامه رشد در یک شرایط مصنوعی محیطی کنترل شده است. سلول‌ها از بافت‌ها یا اندام‌های خاص به صورت رده‌های سلولی کوتاه‌مدت یا تثبیت شده کشت می‌شوند که به طور گسترده‌ای برای پژوهش و درمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
فناوری کشت سلول به‌ویژه در زمینه عفونت‌های ویروسی کاربردهای فراوانی دارد. کشت سلولی محیط لازم را برای شناسایی عوامل بیماری‌زای بی شماری در انسان فراهم می‌کند.
ترکیبی از جداسازی ویروس در کشت سلولی و روش‌های مولکولی هنوز هم در شناسایی ویروس هایی که قبلاً شناخته نشده بودند حیاتی است. بنابراین، کشت سلول باید به عنوان یک روش اساسی در شناسایی عامل ویروسی عفونی مشکوک در نظر گرفته شود.
توانمندی در شناخت بیماری‌ها
جداسازی ویروس در یک کشت سلولی بسیار طولانی است و زمان زیادی را می‌طلبد. کشت سلولی بسیاری از ویروس‌های مهم هنوز هم دشوار یا ناممکن است ، گاهی نیازمند یک سیستم کشت پیشرفته است. پیشرفت های اخیر فناوری سلولی، کشت سلولی را با تکنیک‌های تعیین توالی، امکان تجزیه و تحلیل ژن میکروارگانیسم بدون جداسازی ویروس را فراهم کرده است.
در شیوع بیماریهای عفونی، شناسایی عامل ایجاد کننده عفونت مهم است. بدین ترتیب کشت سلولی می‌تواند با توالی یابی و شناخت ریشه و منشأ بیماری، به درمان و ریشه‌کن شدن آن کمک کند. شناسایی بیماری های در حال ظهور، با استفاده از روش تشخیص آزمایشگاهی اضافی مانند میکروسکوپ الکترونی ، تکنیک‌های سرولوژی و مولکولی انجام می شود.

تاریخ انتشار : 1400/03/03
تعداد بازدید: 730